ตลาดดิจิทัล

DIGITAL MARKETING

บริการด้านการตลาดดิจิทัลทุกรูปแบบ ทั้งด้านการ PR บริกาสร้าง Account เพื่อ PR

SOCIAL

สร้างแอคเคาท์สื่อโซเชียลและตั้งค่า Set up ข้อมูลเพจให้ตั้งแต่ต้น และดูแลอย่างต่อเนื่องด้วยการเขียนบทความและสร้าง Content เพื่อเป็นการทำการตลาด
รับทำการตลาด

เราดูแลให้หมดแบบเหมาๆ ทั้ง facebook Instagram Line OA

5,000.-

WEBSITE & SEO

การเก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าและความต้องการของลูกค้า จากนั้นสามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงแผนการตลาด สินค้าหรือบริการในอนาคต

E-MAIL

การเก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าและความต้องการของลูกค้า จากนั้นสามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงแผนการตลาด สินค้าหรือบริการในอนาคต

MEDIA

การเก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าและความต้องการของลูกค้า จากนั้นสามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงแผนการตลาด สินค้าหรือบริการในอนาคต