บริการ

จัดการธุรกิจคุณด้วยระบบ MIS

ระบบที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
เพื่อนำมาประมวลผลและจัดรูปแบบให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการทำงาน และการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของผู้บริหาร

ระบบพัฒนาสารสนเทศเพื่อการจัดการ

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ระบบบริหารจัดการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม : ERP

I am text block. Click edit button to change this text.I am text block. Click edit button to change this text.

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ : CRM

I am text block. Click edit button to change this text.I am text block. Click edit button to change this text.

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและวางแผนความต้องการวัตถุดิบต่างๆ ในองค์กร : MRP

I am text block. Click edit button to change this text.I am text block. Click edit button to change this text.

ระบบบริหารจัดการห่วงโซอุปทาน : SCM

I am text block. Click edit button to change this text.I am text block. Click edit button to change this text.

ระบบสารสนเทศที่เน้นให้บริการเกี่ยวกับการเงินและบัญชี : FRM

I am text block. Click edit button to change this text.I am text block. Click edit button to change this text.

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสถานประกอบการ : HRM

I am text block. Click edit button to change this text.I am text block. Click edit button to change this text.

ออกแบบเว็บไซต์ และ การตลาดดิจิทัล

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Digital Marketing

I am text block. Click edit button to change this text.I am text block. Click edit button to change this text.

Web Development

I am text block. Click edit button to change this text.I am text block. Click edit button to change this text.

E-Commerce

I am text block. Click edit button to change this text.I am text block. Click edit button to change this text.

Media Marketing

I am text block. Click edit button to change this text.I am text block. Click edit button to change this text.

ระบบแอพพลิเคชั่นมือถือ

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ระบบคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้น

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

CFP

I am text block. Click edit button to change this text.I am text block. Click edit button to change this text.

CFO

I am text block. Click edit button to change this text.I am text block. Click edit button to change this text.

CFE

I am text block. Click edit button to change this text.I am text block. Click edit button to change this text.

ฟีเจอร์ที่คุณจะได้จากระบบเรา

Real time stats

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

Multilingual & translatable

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar.

Less plugins needed

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

Amazingly responsive

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

Community builder

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

Easy to use interface

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

ให้เราสร้างระบบให้คุณ

ระบบที่จะทำให้คุณทราบข้อมูลชุดเดียวกันทั้งองค์กร ให้ผู้บริหารจัดการทรัพยากรและข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น