ระบบคำนวนคาร์บอนฟุตปริ้น

ระบบคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้น สำหรับผลิตภัณฑ์

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus luctus nec

ระบบคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้น สำหรับกิจกรรม

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus luctus nec

ระบบคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้น สำหรับองค์กร

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus luctus nec

อัตราค่าบริการ

     “คาร์บอนฟุตพริ้นท์” คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เริ่มต้นตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบชิ้น ส่วน การใช้งาน จนกระทั่งถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน โดยทําการคํานวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
ระบบบริหารจัดการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม

฿x,xxx

 • 5GB Storage
 • 500 Users
 • 15 Domains
 • 1 Year Support
ระบบคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้น สำหรับองค์กร

฿x,xxx

 • 10GB Storage
 • Unlimited Users
 • 20 Domains
 • Lifetime Support
ระบบคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้น สำหรับกิจกรรม

฿x,xxx

 • 100GB Storage
 • Unlimited Users
 • 50 Domains
 • Lifetime Support
To Top