ระบบพัฒนาสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ระบบบริหารจัดการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus luctus nec

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus luctus nec

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและวางแผนความต้องการวัตถุดิบต่างๆ ในองค์กร

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus luctus nec

ระบบบริหารจัดการห่วงโซอุปทาน

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus luctus nec

ระบบสารสนเทศที่เน้นให้บริการเกี่ยวกับการเงินและบัญชี

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus luctus nec

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสถานประกอบการ

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus luctus nec

อัตราค่าบริการ

ระบบคอมพิวเตอร์ หรือขั้นตอนที่ช่วยในการจัดเก็บสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารและการจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการนี้จะมีส่วนครอบคลุมถึง บุคคล เอกสาร เทคโนโลยี และขั้นตอนในการทำงาน เพื่อที่จะแก้ปัญหาทางธุรกิจไม่ว่าทาง ราคา สินค้า บริการ หรือกลยุทธต่างๆ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจะแตกต่างจากระบบสารสนเทศทั่วไป
ระบบบริหารจัดการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม

฿x,xxx

 • 5GB Storage
 • 500 Users
 • 15 Domains
 • 1 Year Support
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

฿x,xxx

 • 10GB Storage
 • Unlimited Users
 • 20 Domains
 • Lifetime Support
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและวางแผนความต้องการวัตถุดิบต่างๆ ในองค์กร

฿x,xxx

 • 100GB Storage
 • Unlimited Users
 • 50 Domains
 • Lifetime Support
ระบบบริหารจัดการห่วงโซอุปทาน

฿x,xxx

Per month

 • 5GB Storage
 • 500 Users
 • 15 Domains
 • 1 Year Support
ระบบสารสนเทศที่เน้นให้บริการเกี่ยวกับการเงินและบัญชี

฿x,xxx

Per month

 • 10GB Storage
 • Unlimited Users
 • 20 Domains
 • Lifetime Support
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสถานประกอบการ

฿x,xxx

Per month

 • 100GB Storage
 • Unlimited Users
 • 50 Domains
 • Lifetime Support