ระบบพัฒนาสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบคำนวน Carbon Footprint
ระบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์และ การตลาดดิจิตอล
ระบบแอพพลิเคชั่นมือถือ
previous arrow
next arrow
Slider

Sales system

CRM, การตั้งราคาสินค้า, Promotion, คิดค่าคอมมิชชั่น, ใบเสนอราคา, อนุมัติใบเสนอราคา, ใบสั่งขาย, การวางบิล, รายงานวิเคราะห์การขาย

ระบบซื้อ

ประวัติ Supplier, ประวัติการซื้อ, ใบสั่งซื้อ, ระบบแจ้งเตือน และสร้างใบสั่งซื้ออัตโนมัติ, การอนุมัติใบสั่งซื้อ, ติดตามสถานะการสั่งซื้อ, รายงานต่างๆ

E-COMMERCE

ขายของออนไลน์ โดยข้อมูลสินค้า ราคา และสต๊อก ดึงจากระบบหลัก สามารถปรับแต่งหน้าร้านได้เอง ใส่คำอธิบายและรูปสินค้า พร้อมทั้งกำหนดว่าสินค้าตัวไหนบ้างที่จะขายออนไลน์

ระบบจัดการคลังสินค้า

สร้าง Location ได้ไมจำกัด, ทราบสถานะของ Stock ได้แบบ Realtime, เชื่อต่อกับใสั่งขาย ใบสั่งซื้อ ใบเบิกของ ใบสั่งผลิต ใบรับรอง ใบส่งของ

วางแผนและผลิต

กำหนด BOM, ขั้นตอนการผลิต, ต้นทุนมาตรฐาน, เชื่อมต่อกับงานขาย จัดซื้อ สต๊อก, ออกแบบสั่งผลิต, วางแผนและควบคุมการผลิต, วัดประสิทธิภาพการผลิต

บัญชีและการเงิน

รองรับทั้งระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวดและแบบต่อเนื่อง, เงินสดย่อย, เงินทดรองจ่าย, ทะเบียนทรัพย์สิน

เข้าใช้งานได้จากทุกที่ผ่าน INTERNET

  • ใช้งานง่าย ไม่ต้องติดตั้ง Software เพิ่มเติม
  • ใช้งานผ่าน Web Browser ได้ทั้ง Chrome, Safari, Firefox
  • รองรับการทำงานจาก Laptop, Tablet, Smartphone
  • มีระบบ Backup

บริการ

ระบบพัฒนาสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ระบบคอมพิวเตอร์ หรือขั้นตอนที่ช่วยในการจัดเก็บสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารและการจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์และการตลาดดิจิตอล

ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ ตรงตามความต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายอย่างถูกต้อง ผ่านทางบทความ กราฟฟิค ธีม และเทมเพลทที่ทันสมัย และดูแลเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องทุกๆเดือน

ระบบแอพพลิเคชั่นมือถือ

ออกแบบและสร้างแอพพลิเคชั่นตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ตอบโจทย์ทางการตลาด ส่งเสริมธุรกิจให้เติมโตมากขึ้น

ระบบคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์

คำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เริ่มต้นตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่งฯ

ผลงาน

ตัวอย่างผลงานส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ไว้ใจใช้บริการ Resolute

ติดต่อ

  • Resolute Co.,Ltd 189/11 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  • Chanon@resolutes.com
  • 089-766-1445
    097-129-3242